Predmet nabavke: Usluge seminara, kongresa, simpozijuma, kurseva i sl.

24.05.2021. Javne nabavke

Predmet nabavke: Usluge seminara, kongresa, simpozijuma, kurseva i sl.

Poziv za dostavu ponuda u postupku dodjele ugovora koji za predmet javne nabavke ima usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama.

Kontakt

  • Save Mrkalja 16
    78 000 Banja Luka, BA
  • komisija@koncesije-rs.org
  • +387 51 490-890
  • +387 51 490-481