Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za izgradnju fotonaponske elektrane „Solarni park Bileća“ na području opštine Bileća

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 59/13, 16/18, 70/20 i 111/21) i Odluke Vlade Republike Srpske o pokretanju postupka dodjele koncesije za izgradnju fotnaponske elektrane „Solarni park Bileća“, instalisane snage 10 MW, broj: 04/1-012-2-713/22 od dana 03.03.2022. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 24/22), Ministarstvo energetike i rudarstva, raspisuje … Continue reading Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za izgradnju fotonaponske elektrane „Solarni park Bileća“ na području opštine Bileća