Odluke

Categories
Date
Date

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 01-900/22

16.06.2022. • Odluke • 780.51 KB

”Orhideja Dado” Dalibor Ćutković s.p. Banja Luka

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 01-695/22

28.04.2022. • Odluke • 779.25 KB

”Orhideja Dado” Dalibor Ćutković s.p. Banja Luka

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 01-690/22

27.04.2022. • Odluke • 789.06 KB

”Integra inženjering” d.o.o. poslovna jedinica Hotel Integra

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 01-681/22

21.04.2022. • Odluke • 768.68 KB

Apartmani Dobro, Jahorina

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 01-668/22

20.04.2022. • Odluke • 771.22 KB

”Unis Turs” d.o.o. Banja Luka

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 01-611/22

06.04.2022. • Odluke • 769.24 KB

”Leburić komerc” d.o.o. Prnjavor

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 01-604/22

05.04.2022. • Odluke • 779.48 KB

”Slobo Prom” d.o.o. Lončari

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 01-562/22

29.03.2022. • Odluke • 785.11 KB

”Zdravo Lav” Zdravko Pilipović s.p. Banja Luka

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 01-550/22

28.03.2022. • Odluke • 790.26 KB

”Koncept coffe & food” Dejan Prole s.p. Banja Luka

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 01-664/22

08.02.2022. • Odluke • 1.18 MB

Ekonomski forum

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 01-181/22

04.02.2022. • Odluke • 815.67 KB

”Lovački restoran”, s.p. Banja Luka

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 01-180/22

04.02.2022. • Odluke • 826.99 KB

Krčma ”Zdravo lav” s.p. Zdravko Pilipović Banja Luka

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 01-179/22

04.02.2022. • Odluke • 795.11 KB

Leburić komerc d.o.o. Prnjavor

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 01-62/22

19.01.2022. • Odluke • 943.22 KB

Nestro Petrol a.d. Banja Luka

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 01-819/21

02.06.2021. • Odluke • 809.83 KB

FINRAR d.o.o. Banja Luka

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 01-811/21

01.06.2021. • Odluke • 808.31 KB

Evropa Komunikacije d.o.o. Banja Luka

Kontakt

  • Trg jasenovačkih žrtava 4
    78 000 Banja Luka, BA
  • komisija@koncesije-rs.org
  • +387 51 247 408