Javni poziv

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju arhitektonskog građevinskog kamena – krečnjaka na ležištu „Debeli Brijeg“, kod Berkovića

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 59/13 i 16/18) i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za eksploataciju arhitektnoskog građevinskog kamena – krečnjaka na ležištu „Debeli Brijeg“, kod Berkovića (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 72/19), Ministarstvo energetike i rudarstva raspisuje

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju CO₂ gasa i termomineralne vode na ležištu „Ciguše bare“ u Sočkovcu, opština Petrovo

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/13 i 16/18) i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za eksploataciju CO2 gasa i termomineralne vode na ležištu „Ciguše bare“ u Sočkovcu, opština Petrovo (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 30/19), Ministarstvo energetike i rudarstva,  raspisuje

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju šljunka i pijeska na ležištu „Šibovac“, kod Šamca

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 59/13 i 16/18) i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za eksploataciju šljunka ipijeska  na ležištu „Šibovac“, opština Šamac  (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 72/19), Ministarstvo energetike i rudarstva  raspisuje

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena – rožnaca na ležištu „Pavlov brijeg“, kod Banja Luke

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 59/13 i 16/18) i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena – rožnaca  na ležištu „Pavlov brijeg“, grad Banja Luka (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 68/19), Ministarstvo energetike i rudarstva,  raspisuje

Datum otvaranja:

17.10.2019. godine

Datum zatvaranja:

16.11.2019. godine

Krajnji rok prijave:

18.11.2019. godine

Javni poziv za prikupljanje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju vode na izvorištu “Mokro”, opština Pale, u količini od 1l/s , za potrebe flaširanja

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/13) i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za eksploataciju vode na izvorištu “Mokro”, opština Pale,  („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 40/19), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, raspisuje:

JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju vode na lokalitetu “Mokro”, opština Pale, u količini od 1l/s , za potrebe flaširanja. Lokacija na kojoj će se vršiti eksploatacija vode nalazi u katastarskoj opštini Mokro, k.č. br. 735/2, u vlasništvu podnosioca zahtjeva.

Datum otvaranja:
29.08.2019.

Datum zatvaranja:
28.09.2019.

Krajnji rok prijave:
28.09.2019.

Zainteresovani ponuđači mogu preuzeti Dokumentaciju za javno nadmetanje u prostorijama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, svaki radni dan od 08‐16 časova u roku od 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u „Službenom glasniku Republike Srpske”.

Dokumentacija se može preuzeti uz dokaz o uplati nepovratne naknade u iznosu od 200,00 KM, koja se uplaćuje na žiro račun Javni prihodi Republike Srpske broj: 5620990000055687; vrsta prihoda: 722511; svrha uplate: otkup tenderske Dokumentacije; organizacioni kod 1546001, šifra opštine 002.

Lica zaduženo za davanje informacija:

 • Marinko Vranić
  vss za EU integracije u oblasti voda
  051/338-921

  Dokument možete preuzeti na sledećem linku:

Javni poziv za prikupljanje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju vode na izvorištu “Popovi”, opština Bijeljina, u količini od 1,33l/s , za potrebe flaširanja

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/13) i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za eksploataciju vode na izvorištu “Popovi”, opština Bijeljina,  („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 40/19), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, raspisuje

JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju vode na lokalitetu “Popovi”, opština Bijeljina, u količini od 1l/s , za potrebe flaširanja. Lokacija na kojoj će se vršiti eksploatacija vode nalazi u katastarskoj opštini Popovi, k.č. br. 1694, u vlasništvu podnosioca zahtjeva.

Datum otvaranja:
29.08.2019.

Datum zatvaranja:
28.09.2019.

Krajnji rok prijave:
28.09.2019.

Zainteresovani ponuđači mogu preuzeti Dokumentaciju za javno nadmetanje u prostorijama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, svaki radni dan od 08‐16 časova u roku od 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u „Službenom glasniku Republike Srpske”.

Dokumentacija se može preuzeti uz dokaz o uplati nepovratne naknade u iznosu od 200,00 KM, koja se uplaćuje na žiro račun Javni prihodi Republike Srpske broj: 5620990000055687; vrsta prihoda: 722511; svrha uplate: otkup tenderske Dokumentacije; organizacioni kod 1546001, šifra opštine 002.

Lica zaduženo za davanje informacija:

 • Marinko Vranić,
  vss za EU integracije u oblasti voda
  051/338-921

  Dokument možete preuzeti na sledećem linku:

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju CO₂ gasa i termomineralne vode na ležištu „Ciguše bare“ u Sočkovcu, opština Petrovo

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 59/13 i 16/18) i Odluke Vlade RS o pokretanju postupka dodjele koncesije za eksploataciju CO2 gasa i termomineralne vode na ležištu „Ciguše bare“ u Sočkovcu, opština Petrovo (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 30/19), Ministarstvo energetike i rudarstva, raspisuje:

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za izgradnju odmorišta „Brkića voda“

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 59/13 i 16/18) i Odluke Vlade RS , broj: 04/1-012-2-941/19 od 03.04.2019. godine, o pokretanju postupka dodjele koncesije za izgradnju odmorišta „Brkića voda“ sa pratećim sadržajem i benzinskim stanicama na autoputu Banjaluka – Doboj (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 31/19), Ministarstvo saobraćaja i veza raspisuje:

Eksploatacija krečnjaka na ležištu „Baljak“, opština Ugljevik

JAVNI POZIV za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju krečnjaka na ležištu „Baljak“, opština Ugljevik

Istraživanje uglja (lignita) na lokalitetu „Bistrica“, kod Prijedora

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za istraživanje uglja (lignita) na lokalitetu „Bistrica“, kod Prijedora

Korištenje zemljišta radi realizacije projekta “Ostrvo na rijeci Vrbas- Turističko ugostiteljski kompleks “Stara Ada”, Banja Luka

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/13) i Odluke Vlade Republike Srpske,broj: 04/1-012-2-1848/15 od 27.08.2015. godine  o pokretanju postupka dodjele koncesije za  korištenje  zemljišta radi  realizacije projekta “Ostrvo na rijeci Vrbas – Turističko ugostiteljski kompleks “Stara Ada”Banja  Luka,  („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 72/15), po prethodno pribavljenom rješenju Komisije za koncesije Republike Srpske, broj: 01-456-1/15 od 23.09.2015. godine godine, Ministarstvo trgovine i turizma, r a s p i s u j e

Korišćenje poljoprivrednog zemljišta za ratarsko-stočarsku proizvodnju u svojini RS, Bijeljina

Javni poziv za podnošenje ponude za dodjelu koncesije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta za ratarsko-stočarsku proizvodnju u svojini Republike Srpske na područiju grada Bijeljine.

Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena – krečnjaka na ležištu „Mesići”, Rogatica

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena – krečnjaka na ležištu „Mesići“, opština Rogatica

Izgradnja, korišćenje i održavanje odmorišta Lužani sa pratećim sadržajem i benzinskim stanicama na autoputu Gradiška – Banja Luka

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/13) i Odluke Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-596/15 od 19.03.2015. godine, o pokretanju postupka dodjele koncesije za izgradnju odmorišta Lužani sa pratećim sadržajem i benzinskim stanicama na autoputu Gradiška – Banja Luka („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 25/15), Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske, r a s p i s u j e

Ekspoatacija biomase sa vodnog zemljišta u opštinama Gradiška i Kozarska Dubica

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/13) i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za eksploataciju biomase sa  vodnog zemljišta u opštinama Gradiška i Kozarska Dubica („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 56/15), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede r a s p i s u j e

Javni poziv za dodjelu koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena – krečnjaka na ležištu „Mićino brdo-Mijatovac”

​​​Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 59/13) i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena – krečnjaka na ležištu „Mićino brdo-Mijatovac”, opština Lopare („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 37/15), Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva raspisuje javni poziv za dodjelu koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena – krečnjaka na ležištu „Mićino brdo-Mijatovac”, opština Lopare.

Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena – krečnjaka na ležištu „Rudnik”, kod Osmaka

Tenderska dokumentacija se može preuzeti u prostorijama Ministartsva industrije, energetike i rudarstva, svaki radni dan od 08-16 sati, u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva, u kancelariji broj 16, osmi sprat. Tenderska dokumentacija može se preuzeti uz dokaz o uplati od 1.000,00 KM.

Izgradnja i korišćenje HES ”Jezernica”, koji obuhvata izgradnju četiri male hidroelektrane na slivu rijeke Jezernice, Kalinovik

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 59/13) i Odluke Vlade Republike Srpske o pokretanju postupka dodjele koncesije za izgradnju i korišćenje hidroenergetskog sistema „Jezernica” na slivu rijeke Jezernice, opština Kalinovik („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 21/15), Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva je raspisalo javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za izgradnju i korišćenje hidroenergetskog sistema “Jezernica” (HES „Jezernica”), koji obuhvata izgradnju četiri male hidroelektrane na slivu rijeke Jezernice, na području opštine Kalinovik.

Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena – krečnjaka na ležištu „Han Derventa”, Istočni Stari Grad

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 59/13) i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena – krečnjaka na ležištu „Han Derventa”, opština Istočni Stari Grad („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 31/15), Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva raspisuje Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju  tehničkog građevinskog kamena – krečnjaka na ležištu „Han Derventa”, opština Istočni Stari Grad.

Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena – serpentinita na ležištu „Duga Kosa”, Stanari

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 59/13) i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena – serpentinita na ležištu „Duga Kosa”, Dragalovci, opština Stanari („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 31/15), Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva raspisuje Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena – serpentinita na ležištu „Duga Kosa”, opština Stanari

Javni poziv za prikupljanje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju izvorske vode sa izvora Pribituv, Opština Berkovići

Datum zatvaranja: 45 (četrdeset pet) dana računajući od dana objavljivanja javnog poziva u Službenom glasniku Republike Srpske

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije na ležištu Vranić

​Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/13) i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena-serpentinita na ležištu „Vranić“ kod Prijedora“ („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 120/14), Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva raspisuje Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije.

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena – krečnjaka na ležištu “Gornja Grapska” kod Doboja

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/13) i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena – krečnjaka na ležištu „Gornja Grapska“, kod Doboja („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 8/15), Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva, raspisuje Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena – krečnjaka na ležištu „Gornja Grapska“, kod Doboja.

1 2 3

Kontakt

 • Trg jasenovačkih žrtava 4
  78 000 Banja Luka, BA
 • komisija@koncesije-rs.org
 • +387 51 247 408