Предмет набавке: Услуге семинара, конгреса, симпозијума, курсева и сл.

24.05.2021. Јавне набавке

Предмет набавке: Услуге семинара, конгреса, симпозијума, курсева и сл.

Позив за доставу понуда у поступку додјеле уговора који за предмет јавне набавке има услуге из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама.

Контакт

  • Саве Мркаља 16
    78 000 Бања Лука, БА
  • komisija@koncesije-rs.org
  • +387 51 490-890
  • +387 51 490-481