Komisija za koncesije Republike Srpske -

14.02.2019.

 

Analiza zakonodavnog okvira

 

Detaljni podaci o načinu investiranja u sektor energije u Republici Srpskoj mogu se naći ... dalje


27.05.2016.

Na osnovu članova 16. Zakona o koncesijama ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 59/13), člana 82. Zakon ... dalje


11.05.2016.

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 59/13) i Odluke o ... dalje


11.04.2016.

JAVNI POZIV za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju šljunka i pijeska na ležištu „Zupci-Turmenti“, ... dalje


18.03.2016.

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju kvarcnog pijeska na ležištu „Martinac“, opština ... dalje

Raspisani javni poziv

JAVNI POZIV za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za izgradnju i korišćenje MHE „Štedrić 1“, opština Milići

Datum otvaranja:

27.12.2018.
Datum zatvaranja:
25.01.2019.
Krajnji rok prijave:
25.01.2019.

 

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 59/13 i 16/18) i Odluke Vlade RS o pokretanju postupka dodjele koncesije za izgradnju MHE „Štedrić 1“ na rijeci Štedrić, opština Milići, („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 96/18), Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva, 

r a s p i s u j e,

 

JAVNI POZIV

 

za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za izgradnju i korišćenje MHE „Štedrić 1“, opština Milići

 

Zainteresovani ponuđači mogu preuzeti Dokumentaciju za javno nadmetanje u prostorijama Ministarstva industrije, energetike i rudarstva, svaki radni dan od 08‐16 časova u roku od 14 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u „Službenom glasniku Republike Srpske", u kancelariji broj 22, osmi sprat.

Dokumentacija se može preuzeti uz dokaz o uplati nepovratne naknade u iznosu od 2.500,00 KM, koja se uplaćuje na žiro račun Javni prihodi Republike Srpske broj: 5620990000055687; vrsta prihoda: 722511; svrha uplate: otkup Dokumentacije za javno nadmetanje; organizacioni kod 1445001, šifra opštine 002.

 

Lice zaduženo za davanje informacija:

                                      Mićo Vrhovac, 051/339-699 

                                                               051/339-581

                       

Broj : 05.05/360-41-14/17

  

Dokument možete preuzeti na sledećem linku:

(ćirilica)

  

 

 

 
27.12.2018.

Komisija za koncesije Republike Srpske je stalno, nezavisno regulativno pravno lice konstituisano radi obavljanja funkcija za dodjelu koncesija, čije su nadležnosti i obaveze utvrđene ovim zakonom.U obavljanju funkcija, Komisija se zalaže za zadovoljavanje javnih potreba i privredni razvoj...


Komisija za koncesije Republike Srpske - Sva prava zadržana - © 2008. - Dizajn NavigoSC | Get Firefox