Комисија за Концесије Републике Српске -

14.02.2019.

 

Анализа законодавног оквира

 

Детаљни подаци о начину инвестирања у сектор енергије у Републици Српској могу се наћи ... даље


27.05.2016.

На основу чланoва 16. Закона о концесијама ("Службени гласник Републике Српске", број 59/13), члана 82. Закон ... даље


11.05.2016.

На основу члана 16. Закона о концесијама ("Службени гласник Републике Српске", број 59/13) и Одлуке о ... даље


11.04.2016.

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење понуда за додјелу концесије за експлоатацију шљунка и пијеска на лежишту „Зупци-Турменти“, ... даље


18.03.2016.

Jавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за експлоатацију кварцног пијеска на лежишту „Мартинац“, општина ... даље

Закон, документ о политици додјеле концесија и подзаконски акти

Закон

 

- Закон о концесијама

„Службени гласник Републике Српске“  број: 59/13

(Ћирилица) (Латиница) 

 

Документ о политици додјеле концесија

 

 - Документ о политици додјеле концесија

 „Службени гласник Републике Српске“  број:  31/06

(Ћирилица) (Латиница)

 


Подзаконски акти

 

- Правилник о измјенама и допунама Правилника о поступку уступања уговора о концесији и промјени власничке структуре концесионара

„Службени гласник Републике Српске“  број: 61/17 

(Ћирилица) (Латиница)

- Правилник о поступку уступања уговора о концесији и промјени власничке структуре концесионара

„Службени гласник Републике Српске“  број: 65/14 

(Ћирилица) (Латиница)

Правилник о садржају и начину вођења регистра уговора о концесијама

„Службени гласник Републике Српске“  број:  65/14

(Ћирилица) (Латиница)

Прилози (Ћирилица) (Латиница)

Упутство за процјену постојања јавног интереса код самоиницијативне понуде

 „Службени гласник Републике Српске“  број:  103/05

(Ћирилица) (Латиница)

 

Напомена

- Поступци додјеле концесије покренути прије ступања на снагу новог закона окончаће се у складу са одредбама Закона о Концесијама („Службени гласник Републике Српске“  број: 25/02, 91/06 и 92/09)

 

- Закон о концесијама

„Службени гласник Републике Српске“  број: 25/02

(Ћирилица) (Латиница)

- Закон о измјенама и допунама закона о концесијама

"Службени гласник Републике Српске" број: 91/06

(Ћирилица) (Латиница)

- Закон о измјенама и допунама закона о концесијама

"Службени гласник Републике Српске" број: 92/09

(Ћирилица) (Латиница) 

- Закон о измјенама и допунама закона о концесијама

"Службени гласник Републике Српске" број: 16/18

(Ћирилица) (Латиница) 

 

 

 

Комисија за концесије Републике Српске је стално, независно регулативно правно лице конституисано ради обављања функција за додјелу концесија, чије су надлежности и обавезе утврђене овим законом.У обављању функција, Комисија се залаже за задовољавање јавних потреба и привредни развој...


Комисија за концесије Републике Српске - Сва права задржана - © 2008. - Дизајн NavigoSC | Get Firefox