Комисија за Концесије Републике Српске -

14.02.2019.

 

Анализа законодавног оквира

 

Детаљни подаци о начину инвестирања у сектор енергије у Републици Српској могу се наћи ... даље


27.05.2016.

На основу чланoва 16. Закона о концесијама ("Службени гласник Републике Српске", број 59/13), члана 82. Закон ... даље


11.05.2016.

На основу члана 16. Закона о концесијама ("Службени гласник Републике Српске", број 59/13) и Одлуке о ... даље


11.04.2016.

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење понуда за додјелу концесије за експлоатацију шљунка и пијеска на лежишту „Зупци-Турменти“, ... даље


18.03.2016.

Jавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за експлоатацију кварцног пијеска на лежишту „Мартинац“, општина ... даље

Извјештаји

Извјештај о раду Комисије за концесије Републике Српске за период 01.01.2017.-31.12.2017. године (ћирилица) (латиница)

 

 

  Извјештај о раду Комисије за концесије Републике Српске за период 01.01.2016.-31.12.2016. године (ћирилица) (латиница)

 

 Прилог 1 и 2 - Извјештаја о раду Комисије за концесије за 2016.годину (МХЕ - важећи уговори и раскинути уговори) (ћирилица) (латиница)

 

Прилог 3 - Извјештаја о раду Комисије за концесије за 2016.годину (енергетски објекти) (ћирилица) (латиница)

 

Прилог 4 - Извјештаја о раду Комисије за концесије за 2016.годину (гасоводи и нафтоводи(ћирилица) (латиница)

 

Прилог 5 - Извјештаја о раду Комисије за концесије за 2016.годину (минерални ресурси) (ћирилица) (латиница)

 

Прилог 6 - Извјештаја о раду Комисије за концесије за 2016.годину (пољопривредна земљишта - важећи уговори) (ћирилица) (латиница)

 

Прилог 7 - Извјештаја о раду Комисије за концесије за 2016.годину (пољопривредна земљишта - раскинути уговори) (ћирилица) (латиница)

 

 


 

Извјештај о раду Комисије за концесије Републике Српске за период 01.01.2015.-31.12.2015. године (ћирилица) (латиница)

 
Прилог 1 - Извјештаја о раду Комисије за концесије за 2015.годину (МХЕ - важећи уговори) (ћирилица) (латиница)
 
 
Прилог 2 - Извјештаја о раду Комисије за концесије за 2015.годину (енергетски објекти)
(ћирилица) (латиница)
 
 
Прилог 3 - Извјештаја о раду Комисије за концесије за 2015.годину (гасоводи и нафтоводи)
(ћирилица) (латиница)
 
 
Прилог 4 - Извјештаја о раду Комисије за концесије за 2015.годину (минерални ресурси - уговори у реализацији) (ћирилица) (латиница)
 
 
Прилог 5 - Извјештаја о раду Комисије за концесије за 2015.годину (минерални ресурси - раскинути уговори) (ћирилица) (латиница)
 
 
Прилог 6 - Извјештаја о раду Комисије за концесије за 2015.годину (пољопривредна земљишта - важећи уговори) (ћирилица) (латиница)
 
 
Прилог 7 - Извјештаја о раду Комисије за концесије за 2015.годину (пољопривредна земљишта - раскинути уговори) (ћирилица) (латиница)

 


 

Извјештај о раду Комисије за концесије Републике Српске за период 01.01.2014.-31.12.2014. године (ћирилица) (латиница)

 

Прилог 1 - Извјештаја о раду Комисије за концесије за 2014.годину (МХЕ) (ћирилица) (латиница)

 

Прилог 2 - Извјештаја о раду Комисије за концесије за 2014.годину (област минералних ресурса - истекли уговори)

(ћирилица) (латиница)

 

Прилог 3 - Извјештаја о раду Комисије за концесије за 2014.годину (област минералних ресурса - уговори у реализацији)

(ћирилица) (латиница)

 

Прилог 4 - Извјештаја о раду Комисије за концесије за 2014.годину (коришћење пољопривредног земљишта и водних добара - уговори у реализацији(ћирилица) (латиница)

 

Прилог 5 - Извјештаја о раду Комисије за концесије за 2014.годину (коришћење пољопривредног земљишта и водних добара - раскинути уговори(ћирилица) (латиница)

 


 

Извјештај о раду Комисије за концесије Републике Српске за период 01.01.2013.-31.12.2013. године (ћирилица) (латиница)

 

Прилог 1 - Извјештаја о раду Комисије за концесије за 2013.годину (МХЕ) (ћирилица) (латиница)

 

Прилог 2 - Извјештаја о раду Комисије за концесије за 2013.годину (коришћење пољопривредног земљишта и водних добара)

(ћирилица) (латиница)

 

Прилог 3 - Извјештаја о раду Комисије за концесије за 2013.годину (област минералних ресурса - уговори у реализацији)

(ћирилица) (латиница)

 

Прилог 4 - Извјештаја о раду Комисије за концесије за 2013.годину област минералних ресурса - истекли уговори) (ћирилица) (латиница)

 


Извјештај о раду Комисије за концесије Републике Српске за период 01.01.2012.-31.12.2012. године (ћирилица) (латиница)

 

Прилог 1 - Извјештаја о раду Комисије за концесије за 2012.годину (МХЕ) (ћирилица) (латиница)

 

Прилог 2 - Извјештаја о раду Комисије за концесије за 2012.годину (област минералних ресурса - истекли уговори)

(ћирилица) (латиница)

 

Прилог 3 - Извјештаја о раду Комисије за концесије за 2012.годину (област минералних ресурса - уговори у реализацији)

(ћирилица) (латиница)

 

Прилог 4 - Извјештаја о раду Комисије за концесије за 2012.годину (коришћење пољопривредног земљишта и водних добара) (ћирилица) (латиница)

 


 

Извјештај о раду Комисије за концесије Републике Српске за период 01.01.2011.-31.12.2011. године (ћирилица) (латиница)

 

Прилог 1 - Извјештаја о раду Комисије за концесије за 2011.годину (МХЕ) (ћирилица) (латиница)

 

Прилог 2 - Извјештаја о раду Комисије за концесије за 2011.годину (област минералних ресурса) (ћирилица)(латиница)

 

Прилог 3 - Извјештаја о раду Комисије за концесије за 2011.годину (коришћење пољопривредног земљишта и водних добара) (ћирилица) (латиница)

 


 

Извјештај о раду Комисије за концесије Републике Српске за период 01.01.2010.-31.12.2010. године (ћирилица) (латиница)

 

Прилог - Извјештаја о раду Комисије за концесије за 2010.годину (ћирилица) (латиница)

 


 

Извјештај о раду Комисије за концесије Републике Српске за период 01.01.2009.-31.12.2009. године (ћирилица) (латиница)

 

Прилог - Извјештаја о раду Комисије за концесије за 2009.годину (ћирилица) (латиница)

 


 

Извјештај о раду Комисије за концесије Републике Српске за период 01.01.2008.-31.12.2008. године (ћирилица) (латиница)

 


 

Извјештај о раду Комисије за концесије Републике Српске за период 01.01.2007.-31.12.2007. године (ћирилица) (латиница)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комисија за концесије Републике Српске је стално, независно регулативно правно лице конституисано ради обављања функција за додјелу концесија, чије су надлежности и обавезе утврђене овим законом.У обављању функција, Комисија се залаже за задовољавање јавних потреба и привредни развој...


Комисија за концесије Републике Српске - Сва права задржана - © 2008. - Дизајн NavigoSC | Get Firefox